Blog

TÁBORY HIPOCENTRA KORYČANY – BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Vaše dítě jede na sportovní tábor, přesto nemusíte mít obavy. Bezpečnost dětí je pro nás na prvním místě. Zásady bezpečnosti vycházejí ze snahy o maximální snížení rizika úrazu. Všechny naše táborové programy se těmito zásadami řídí.

Rubrika: 

Bezpečnost

Akce v terénu, noční akce, přesuny

Akce v terénu

  • NEVYUŽÍVAT ZÁMECKÝ PARK PRO HRY
    • přesně vymezit prostor, délku trvání, místo srazu, svolávací signál, podrobně vysvětlit pravidla a poučit o rizicích terénu
    • vyhýbat se rizikovému a zejména vedoucím nedostatečně známému terénu
    • vzít v úvahu charakter terénu a fyzickou připravenost účastníků, nezařazovat fyzicky náročné akce bezprostředně po hlavním jídle

Noční akce

Rubrika: 

Poučení o bezpečnosti práce u koní – tábory 2022

1. Do stáje nebo výběhu vstupujeme jen pod dohledem pověřeného vedoucího jezdeckého výcviku nebo instruktora. Ten také přiděluje koně k ježdění.  

2. Ke koním můžeme přistupovat jen se svolením výše zmíněných osob. Do výběhů a pastvin bez zodpovědného doprovodu osoby z jezdeckého střediska je vstup zakázán, neboť hrozí nebezpečí úrazu.

Rubrika: 

Tábor je velká hra, která má přesná pravidla.  Jak bude hrána a jaký bude mít úspěch, závisí na kolektivu vedoucích a hlavně na Vás tábornících. Dodržujme pravidla a užijme si to.

 

Kdo Vám pomůže, na koho se obrátit - PŘEDSTAVUJEME SE:

Rubrika: 

Poučení o bezpečnosti práce u koní – tábory 

Rubrika: 

Představy a názory koně člověk dokáže vytušit pouze tehdy, když se jím mnohostranně zabývá.

Tábor – to jsou zážitky, zážitky, zážitky, kamarádství, dobrodružství a u nás ještě navíc koně a kousek romantiky v přírodě

Naše programy jsou ovlivněny tím, že velkou část dne tráví děti na koních a u koní a dalším doplňkovým programem - výtvarkou, keramikou, angličtinou apod. Na táborové hry zůstává obyčejně odpoledne a večer.

Rubrika: 

Jak KLIKr funguje: KDE A KDY  a taky pár cviků

KLIKnutím vyjadřujeme  „líbí se mi, co právě děláš, TAK JE TO DOBŘE". Můžeme i slovně doprovodit DOBŘE + KLIK – ODMĚNA.

Nejdříve se samozřejmě musí KŮŇ naučit, co pro něj KLIKnutí znamená. K tomu budete potřebovat malé pamlsky, KLIKr a  koně.

KLIKtrénink  aneb ZKUSTE SI HRÁT (třeba s koněm)

Už několik let mám na stole knížku KLIKr trénink pro vašeho psa. Psa ale vůbec nemám. Koupila jsem si ji před několika lety jako inspiraci pro práci s koňmi.  Pravdou je, že jsem se k této metodě nikdy pořádně nedostala, až teď.

Zkusila jsem podle videa a knihy pár cviků a ono to opravdu funguje. První úspěchy mě motivovaly k zakoupení dalších pomůcek.

Možná jste už zaznamenali změnu v koncepci táborů. Organizátorem našich táborů pro děti zdravé i děti se zdravotním a sociálním omezením je spolek HIPO KORYČANY, Z.S.

Budeme opět nabízet speciální jezdecké tábory = jezdecké kurzy = pro nejmenší JEZDECKÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ (6-8 let), kde budeme kombinovat kvalitní jezdecký výcvik se zajímavými hrami a relaxací v přírodě.

Rubrika: