O tom, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského sedla, se mohli přesvědčit všichni, kteří k jezdectví – byť pouze okrajově přičichli. Ovšem koně nejsou pouze tažnou silou nebo prostředkem přepravy či adrenalinové zábavy. Jejich síla, houževnatost a energie může člověku pomoci i ve chvílích, kdy ostatní metody beznadějně selhávají. 

Co všechno zahrnuje rekondiční ježdění na koni

Při rekondičním ježdění využíváme přirozený pohyb koně v kroku a podle možností klienta i v klusu  nebo ve chválu. Hlavním cílem je správné zasazení klienta do přirozeného pohybu koně. Sledujeme  sed jezdce a využíváme pohybu koně k uvolnění svalů. Přínosné jsou účinky na psychiku jezdce. Nedílnou sočástí rekondičního ježdění je parajezdectví, které představuje specifickou sportovní disciplínu. Té se mohou zúčastnit handicapovaní jezdci s pomocí speciálně upravených pomůcek nebo při změně jezdecké techniky.

Komu může rekondiční ježdění pomoci?

Všem , kteří hledají uvolnění fyzické i psychické. Relaxaci na hřbetě koně. Pobyt u koní je lékem pro všechny, kteří mají vztah k přírodě. Seznámení s koňmi, kteří nejsou jen pracovní nástroj, ale jsou zároveň kamarády, jejich ošetřování, příspup k nimi- to je balzám na duši. Koně vám umožní zapomenout na běžné starosti a když jste s nimi, věnujete poozornost jen jim. Třeba vyhánění koní na pastvu a pozorování jejich chování nám hodně o těchto ušlechtilých zvířatech napovídá. Zastavme se a dívejme se kolem sebe.  Pobyt u koní zahrnuje množství aktivit, které jsou založeny na vzájemné důvěře člověka a koně, čímž mohou udělat váš život nebo život vašich nejbližších zase o něco veselejší. 


Hiporehabilitaci jako léčebnou metodu nenabízíme, můžete přijet relaxovat, využít možnosti rekondičního ježdění, které se odehrává stejně jako hiporehabilitace v kroku a využívá pohybu koně k uvolnění svalů a psychiky.


Organizátorem je spolek HIPO Koryčany, z. s.