KLIKtrénink 2 - TARGET STICK TARGET A KLIKR V JEDNOM

Jak KLIKr funguje: KDE A KDY  a taky pár cviků

KLIKnutím vyjadřujeme  „líbí se mi, co právě děláš, TAK JE TO DOBŘE". Můžeme i slovně doprovodit DOBŘE + KLIK – ODMĚNA.

Nejdříve se samozřejmě musí KŮŇ naučit, co pro něj KLIKnutí znamená. K tomu budete potřebovat malé pamlsky, KLIKr a  koně.

Pro Váš první trénink vyberte klidné místo, ideální je krytá jízdárna. Zkuste nejdříve jen KLIKnout  a dejte pamlsek.

Cvičení 1: Zmáčkneme  jednou KLIKr a dáme odměnu. Toto opakujte 15-20 x. Při tomto cvičení nemluvíme. Toto cvičení opakujeme další den. KLIKnutí se změní z neznámého zvuku na příjemný příslib pamlsku.

Postup je vždy následující: KLIKnutí, sáhnutí po pamlsku, podání pamlsku.

Opakuji: Nikdy NEKLIKejte, abyste získali pozornost koně, NEKLIKejte, když je zaujatý jinými koňmi, lidmi…. Raději výcvik přerušte.

Cvičení 2: Pohled – Nechte koně stát na jízdárně, poodejděte asi půl metru, dívejte se koni na hlavu, když se střetnou vaše oči, KLIKněte, dejte pamlsek. Opakujte 10x-15x, pak následuje JACKPOT.

TARGET STICK TARGET A KLIKR V JEDNOM  ( najdete např. zde: http://www.kukacka.cz/klikr-hulka-target-stick-pro-vycvik-psa-tr-1ks)

Další fáze: Kůň se naučí vyvolat KLIKnutí

Po seznámení Vašeho zvířete s KLIKrem, je třeba naučit jej následovat TARGET. Je další pomůckou v našich hrách – je to předmět (cíl, cílový terč), který používáme k upřesnění pohybu koně, nácviku následování apod.

Můžeme použít již zmíněný TARGET STICK, ale můžeme si vzít pouze KLIKr a nějaký předmět, například obrácený kbelík. TARGETEM může být cokoliv, vhodný ale není např. míč, který se bude hýbat. Předpokládejme, že jsme plně vybaveni a máme TARGET STICK. Když se při cvičení dotkne kůň nosem kuličky na konci TARGET STICKu, KLIKněte a dejte mu pamlsek.

Netrénujte déle než pár minut, pak cvičení přerušte a můžete ještě jednou zopakovat.  Trénujte pouze jednou denně, pokud možno ne hned po krmení. Ideální je trénovat před krmením a plný žlab je hezkou tečkou za několikaminutovým snažením.

Cvičení 3 Vytáhněte TARGET STICK – nemusíte vytáhnout na celou délku, abyste hůlku hned nezlomili. Pohněte jím směrem nozdrám koně, pokud se začne o kuličku zajímat, KLIKněte a dejte pamlsek.

Opakujte toto cvičení několikrát. Další krok je KLIKnutí pouze v případě, že kůň se dotkne kuličky nozdrami

Kyž už víme, že se kůň dotýká opakovaně kuličky nozdrami, můžeme odsunout TARGET STICK o několik centimetrů a kůň by se měl znovu přiblížit a dotknout se TARGET STICKu nozdrami. Pak můžeme pokročit dál. Dáváme  TARGET STICK do různých polohzvětšujeme vzdálenost mezi koněm a TARGET STICKem, učíme koně, aby TARGET STICK následoval…

Pamatujte:

Když se něco nedaří, vrátíme se o krok zpět.

Postupně pracujeme i v neklidném prostředí, zkusíme si použít TARGET STICK i venku, na jízdárně, kde není takový klid. Pokud to moc nejde, vrátíme se do klidu haly.

 

POJMENOVÁNÍ cviku:

Pro zjednodušení si můžete jednotlivé cviky pojmenovat. Názvosloví nechám na vás.

Například, když se příště k TARGET STICKu, vyslovte jméno cvičení- povel, KLIKněte a odměňte jej. Tuto fázi je třeba také několikrát opakovat do té doby, než si kůň spojí povel se cvičením.

Později je možné cvičit bez pamlsků.

Po cvičení povelu již nebudete pro toto cvičení KLIKr potřebovat. K provedení povelu bude stačit vyslovit povel, bez KLIKnutí a bez odměny. Jestliže v budoucnu při provádění stejného cvičení stisknete KLIKr, pamatujte na to, že je třeba po každém KLIKnutí Vaše zvíře odměnit.

Kůň jde vedle vás

Po pár opakovaních průpravných cvičení zkusíme  další cvik.

Kůň ví, že budeme cvičit s TARGET STICKem a že pamlsovník je plný odměn.

Postavíme si koně k pravé ruce tak, jak jej vodíme. Pohybujeme pomalu TARGET STICKem a kůň jej následuje.  Zastavíme, kůň se dotkne  nozdrami kuličky KLIKneme – pamlsek.

Opakujte toto cvičení několikrát.

Nyní udělejte malý krok vpřed a nechte koně TARGET STICK. Když se jej dotkne, KLIKněte + pamlsek. Pokud kůň TARGET STICK nenásleduje, vrátíme se k předchozímu cvičení.

Nespěchejte !

Postupně by kůň měl následovat TARGET STICK bez problémů a chodit za vámi kamkoliv, včetně odchodu z jízdárny, Když budete chtít, můžete pojmenovat povel.

Postupně zkracujte délku TARGET STICKu při každém dalším cvičení, až nebudete Target

Stick potřebovat.

Shrnutí:

 

1.       přemýšlejte o tom, co chcete, aby se kůň naučil, a kolik tomu věnujete času

2.       náhodný trénink nemá význam, nepřinese výsledky

3.      buďte přesní a důslední

4.      rozdělte cvičení na jednotlivé malé části, cvičte od jednoduchého ke složitějšímu

5.      jednotlivé cviky přidávejte postupně, nemá cvičit složitější cvik, když kůň dělá chyby v jednoduchém

6.      nekombinujte mnoho cviků v jednom tréninku – KLIKtrénink je hra

7.      nezapomínejte do cvičení zařadit JACKPOT

8.      trénink by měl být pro vás i koně vždy zábavou

9.      cvičte s rostoucím počtem rozptylovacích podnětů

 

TIP: Zkuste TARGET STICK nebo KLIKr využít při nácviku nastupování do vozíku.

 

Závěr: možná si říkáte, proč KLIK trénink. Myslím, že nejde ani tak o techniku tréninku, ale o naše reakce, jejich zpřesnění. Zkuste si to a uvidíte, jak jsme zpoždění, jak neodměňujeme koně v době, kdy cvik provádí, ale s odstupem – tedy pozdě.

Postupně, až bude reflex upevněn,  pamlsek nahraďte slovem. Nakonec vám zůstane jen to slovo a KLIKr nebudete muset používat.