Bezpečnost práce u koní

Poučení o bezpečnosti práce u koní – tábory 

1. Do stáje nebo výběhu vstupujeme jen pod dohledem pověřeného vedoucího jezdeckého výcviku nebo instruktora. Ten také přiděluje koně k ježdění.  

2. Ke koním můžeme přistupovat jen se svolením výše zmíněných osob. Do výběhů a pastvin bez zodpovědného doprovodu osoby z jezdeckého střediska je vstup zakázán, neboť hrozí nebezpečí úrazu.

 3. Ve stájích a při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme a ani nekrmíme pamlsky.

 4. Pro jezdecký výcvik je nutné se vhodně vybavit, především obléci (jezdecká přilba (zapůjčíme), jezdecké kalhoty nebo podobné pružné kalhoty (nikoliv džíny nebo šusťáky), tričko nebo košile s dlouhým rukávem, jezdecké boty – gumové nebo kožené (ne sandály nebo tenisky), boty mají mít hladkou podrážku a malý podpatek .

 5. Pokud vstupujeme do boxu, koně dostatečně a slyšitelně oslovíme, přistupujeme z levé strany, ve volném prostranství nepřistupujeme ke koni nikdy zezadu

6. V rámci výcviku a ošetřování koní dodržujeme bezpečnou vzdálenost při zacházení s koňmi – buď stojíme těsně u koně, nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopyty nebo kousnuti. Ke koním je zákaz přístupu bez vědomí vedoucího.

7. Koně vodíme na uzdečce nebo na ohlávce, jednoho koně vede jeden člověk. Při otáčení musíme ustoupit a teprve potom koně otáčet hlavou směrem k sobě. Je důležité se naučit správně vodit a předvádět koně (praktický nácvik je individuálně součástí výuky při prvním vstupu do stáje a vodění ). Vždy dodržujeme bezpečnou vzdálenost mezi koňmi. Respektujeme pokyny vedoucího výcviku a neprodleně na ně reagujeme.

 8. Součástí bezpečnosti je také kontrola sedlového materiálu, a to jak trenérem – instruktorem jezdeckého výcviku, tak samotným jezdcem. Případné závady je nutné neprodleně hlásit.

9. Jezdci na začátku tábora objektivně informují vedoucího výcviku o svých předchozích jezdeckých zkušenostech (kde jezdili, jak dlouho, jak často apod.) vedoucí výcviku vezme nové jezdce nejprve na jízdárnu, kde sám zjistí stav věci.

10. Jezdci i další účastníci jezdeckého provozu by měli být pojištěni proti úrazu vlastní úrazovou pojistkou. Hipocentrum Koryčany je pojištěno pojistkou odpovědnosti za škodu, která vznikne zaviněním pracovníků Hipocentra.

11.  Při jízdě na koni se nesmí žvýkat žvýkačka, ani používat telefon či jinak se rozptylovat. Sledujeme pokyny vedoucího výcviku.

12. Pro práci u koní je nezbytné se naučit zacházet s nářadím ve stáji. Vidle používáme v souladu s bezpečnostními pravidly, neběháme s nimi, ani s nimi nešermujeme. Dáváme pozor na vlastní nohy, vidle nikam nezabodáváme. Kolečka tlačíme, nakládáme si jen tolik, kolik bezpečně uvezeme.

13. Je nezbytné dodržovat pořádek a čistotu: koní, oblečení, nářadí, stájí, areálu.

14. Ve stájových prostorách a celém areálu je zakázáno kouřit.

15. K jezdecké praxi je doporučeno se vzdělávat i v jezdecké teorii, která včetně opakování zásad bezpečnosti probíhá každý den od 12,30 na horní terase.

 16. Měli bychom jezdit ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, k okolí a k přírodě. Jezdci na koních by měli kolemjdoucí zdravit první.

17. Všichni jezdci, chovatelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky v rámci možností dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a ani sobě a aby se jezdecký výcvik a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.

Rubrika: