Školy v přírodě 2019-2020 - PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA ŠVP A ADAPTAČNÍ KURZY - PODZIM 2019 a hlavně jaro 2020

Milí pedagogové, zveme Vás a Vaše žáky k nám na statek, ZVEME Vás do HIPOCENTRA KORYČANY.

 

Hipocentrum Koryčany se nachází mimo město a Koryčany samotné jsou východní branou do Přírodního parku Chřiby.

Koryčany leží 26 km od Vyškova nebo od Uherského Hradiště,  15 km od Kyjova, 30 km od Hodonína, z Brna to k nám máte asi 50 km, stejně jako ze Zlína. Jsme dostupní vlakem do Nemotic ( ev. Nesovic), odtud autobusem. Využijte výhodné nabídky kombinované dopravy vlak – autobus a systému IDOS. Při objednání včas, není problém ani s přistavením dalšího autobusu.

Připravili jsme pro Vás celou řadu ekologických výukových programů EXPEDICE CHŘIBY – projekt EVVO.  Projekt byl podpořen dotací EU. Nabízíme vám pobyt nejen u nás na statku, kde máme vybudováno dostatečné zázemí v budově  pro 50-70 dětí, ale také na naší nové ekologické základně AKU-AKU.

Nabízíme Vám školu v přírodě na klíč, zajistíme Vám ekologický i relaxační kovbojský program. Nemusíte nic moc připravovat. Jedinou nevýhodou tohoto programu je omezené množství času na vaše aktivity s dětmi.

 

Jaké jsou naše programy?

Jedinečné – originální:

jako jedni z mála, ne-li jediní ve Zlínském kraji spojujeme poznání přírody s poznáním reálného prostředí statku, zejména chovu koní.

Hipocentrum Koryčany má více jak 25 letou tradici v chovu koní všech plemen, v současné chvíli u nás najdete více jak 30 koní různých plemen i barev. Vždy jsme spojovali chov koní s výchovně vzdělávací prací s dětmi a mládeží- OD ROKU 1991 pořádáme školy v přírodě s programem, letní tábory, výlety, jezdecké kurzy….

Od roku 2012 realizujeme projekt v rámci OP Vzdělávání pro konkurenci schopnost. Projekt EXPEDICE Chřiby- projekt EVVO byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Programy na škole v přírodě nebo adaptačním kurzu jsou zaměřeny tradičně na poznávání přírody, ochranu životního prostředí a udržitelný způsob života a také na kooperaci a rozvíjení vztahů ve skupině.  Obsah vychází zejména ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, dotýká se vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce, Umění a kultura.

Programy kladou důraz na komplexnost a mezipředmětový přístup k dané problematice. Preferujeme práci ve skupinách a  interaktivní metody. Každý program je doplněn didaktickou hrou, cílem je dát dětem možnost zážitku v přírodě, vnímat přírodu všemi smysly.

 

Programy májí vždy tři části:

I. INFORMATORIUM – seznámení s problematikou, myšlenkové mapy, hledání informací v počítači, klíčích, sdělování informací

II. PRÁCE V TERÉNU

III. ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ  a  VYHODNOCENÍ

Čas: minimální čas našich výprav je 3 hodiny.  Počítejte s časovou rezervou. Z realizace programu víme, že děti se do problematiky mnohdy tak zaberou, že nejsme schopni skončit v daném čase.

Tam, kde je to možné, po dohodě s učiteli propojujeme život koní, život lidí a udržitelnost přírodního bohatství v jeden celek. Vznikají tak další dílčí projekty zaměřené na komplexní vnímání světa kolem nás. Programy přizpůsobujeme vždy věku dětí a složení třídy, celého kolektivu.

Jedinečnost naší koncepce spočívá ve spojení vzdělávání s relaxačními činnostmi. Z více jak 25 leté zkušenosti víme, že děti přitahuje vše, co se týká koní, jejich života, výcviku, dovedností, práce s nimi. Láká je nejen možnost pracovat ve stáji, čistit koně, dotýkat se jich, sednout si do sedla.  A toto všechno chceme dětem v rámci delších (týdenních) pobytů nabídnout.

Programy lze využít při realizaci ŠVP a naplňování průřezového tématu Environmentální výchova, ve výchově ke zdravému životnímu stylu i při preventivních programech a v mimoškolní výchově.

Programy jsou realizovány v HIPOCENTRU KORYČANY, přímo u nás na statku, využíváme zde nově zbudovaných i původních pozorovacích stanovišť mokřad, tůňka, meze, pastvina, louka, úvoz,  arboretum, bio zahrádka, ptačí království, hmyzí domky, chov koní… Využíváme také naši ekologickou základnu AKU-AKU, tůňku, stromy, louku, pole….

Nabídka škol v přírodě na rok 2019-2020

Zázemí:

V budově bývalého zámeckého statku je vybudováno kompletní zázemí – kuchyň s jídelnou (40 míst), sociální zařízení, učebna EVVO ( 20 míst) s veškerým technickým vybavením i ubytování a další učebna pro 20-25 žáků. Dvě terasy pro hry i vzdělávání, krytá víceúčelová hala pro sportovní i naučné programy.  Ekologická základna AKU-AKU.

Ubytování:

l. Patro: Žáci na školách v přírodě jsou ubytování ve 4-7 lůžkových pokojích v prvním patře. Celkově je zde v 7 pokojích 40 míst.  Většina pokojů je vybavena válendami, na celém patře je jen 6 horních postelí. Sociální zařízení je na pokoji nebo na chodbě pro dva pokoje společné. Pro učitele je připraven apartmán s kuchyňkou a sociálním zařízením 4 postele. Kapacita prvního patra je doplněna plně bezbariérovým přízemím. Ve 4 pokojích je celkem 23 míst. Na patře jsou dvě sociální zařízení, jedno upraveno pro vozíčkáře.

ŠKOLY V PŘÍRODĚ REALIZUJEME V PĚTIDENNÍ I ČTYŘDENNÍ VARIANTĚ ( 4 NOCI, 3,NOCI) Pro KRATŠÍ pobyty – výlety – jsou připraveny chatky- HOGAN.

Stravování:

Strava je podávána formou jednotné plné penze včetně celodenního pitného režimu. Pro děti do 10 let   ( 1.-4.TŘÍDA) let probíhá stravování 5x denně (Sn, Sv, Ob, Sv, Ve), PRO DĚTI 5. TŘÍD A 2. STUPNĚ MŮŽEME ZAŘADIT DRUHOU VEČEŘI. KALKULACI VÁM VYHOTOVÍME DLE VAŠICH POŽADAVKŮ. 

Pedagogové mají stravování stejné s dětmi, které doprovázejí. Vaříme kvalitní domácí stravu bez použití instantních potravin a polotovarů.

Bufet- Šapun nabízí suvenýry, drobnosti, pohledy, omezené množství cukrovinek a nápojů.

Cena: na požádání Vám vytvoříme kalkulaci na míru.

základní cena 4 noci po-pá 1760,-

povlečení +120  kovbojský relaxační program +120,- program EVVO +350

Cena týdenní školy v přírodě na míru s programem v rozsahu 5-6 hodin denně - 2350,- včetně DPH, na 10 žáků 1 pedagog zdarma.

 

1. Za stády koní (pro 1. i  2. stupeň a nižší ročníky SŠ) Program PŘIZPŮSOBÍME I DĚTEM Z MŠ

Cílem TÝDENNÍHO programu je proniknutí do světa koní a všeho, co k němu patří. Program je koncipován jako doplněk k přírodovědě, přírodopisu a ekologické výchově.

Jednotlivé etapy jsou spojeny motivem koní. Poznáme život koní, jejich ustájení, budeme pozorovat koně na pastvě, dozvíme se více o jejich chování i začlenění v ekosystému, o jejich vývoji, sestavíme si časovou přímku. Dozvíme se, co koně žerou, které byliny využíváme při přírodní léčbě koní, zvládneme popis koně na živém zvířeti, podíváme se, jak a proč se koně kují, dozvíme se, jak koně sami pečují o svou srst a jak o ně pečují lidé, ZKUSÍME SI SVÉHO KONĚ TAKÉ VYČISTIT A PAK SE NA NĚM VYFOTÍME. Uvidíme výcvik koně na lase i ve volnosti, dozvíme se zajímavosti o plemenech a barvách koní. Seznámíme se s pojmy jako etologie, střelka, kaštánek, žuchva a stanou se z nás opravdoví odborníci Každé etapa má teoretickou, praktickou a hodnotící část.

2. Se skřítkem Zavadílkem lesem nelesem

(pro 1.stupeň a 6. třídu, NIŽŠÍ ROČNÍKY SŠ)

Cílem etapové hry je seznámit děti s pojmem TUR v praxi. Provázet nás bude skřítek Zavadílek, který bude dětem pomáhat. Jeho hlavním úkolem bude předávat dětem informace, které budou moci využít při zpracování jednotlivých etap. Každá z 5 etap má teoretický úvod - Informatorium skřítka Zavadílka, práci v terénu a hodnocení.

Pozorování je zaměřeno prakticky. Nezbytným pomocníkem jsou naše informační tabule, pexesa, lota, pracovní listy….

3. Se žížalou Jůlií polem nepolem 1.stupeň

Vydáme se na nedaleké pastviny, louky, do parku, k rybníku, prozkoumáme naši tůňku, založíme si strom „počasovník“ i žížalárium. Podle ročního období budeme hledat léčivé byliny, založíme si herbář, seznámíme se i s pojmem invaze, sukcese a budeme hledat jejich znaky přímo v přírodě.

Zkusíme malovat přírodními barvami, land art, Kompletní program. Každé etapa má teoretickou, praktickou a hodnotící část.

4. Lovy beze zbraní  1. i 2. Stupeň( NIŽŠÍ ROČNÍKY SŠ)

nabízíme program zaměřený na pozorování přírody ve všech ročních obdobích, program pro pět smyslů.

Hlavním cílem je ulovit, co nejvíce nejkrásnějších fotografií přírody a uvědomit si, jak nás příroda obohacuje. Vytvořit portfolium z těchto úlovků, doplnit je přírodninami. Nebude chybět ani praktické bádání – hledáme pobytové stopy člověka i zvířat. Stopy si odlijeme, výsledky své práce si vezmeme do školy. Každé etapa má teoretickou, praktickou a hodnotící část.

Cena za program 350,-/ týden Program může být spojen s relaxačním programem Kovbojské dovednosti – cena 150,-.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT:

·       Nabídka programů je jen orientační, jsme schopni zajistit jakýkoliv program kombinací jednodenních program a našich pracovních listů. Vždy se přizpůsobíme vašim požadavkům, věku dětí a složení třídy. Můžete u nás strávit jeden den, ale i dva- tři - čtyři, celý týden…

Programy můžeme vytvářet i na míru - spojením někoilika rozličných programů, vždy podle věku dětí. Další nabídka zde: http://www.hipo.cz/skoly-prirode-20182019

 

Programy realizujeme celoročně, kromě výše uvedených programů KONĚ +  máme připraveno více než 40 různých pracovních listů ( viz http://www.evvochriby.cz/, záložka http://www.evvochriby.cz/pl, k tomu i metodické listy.

·       Jsme vám k dispozici 365 dní v roce od 9 hodin do Slunka západu…

·       Programy jsou určeny dětem ZŠ a nižších ročníků gymnázií.

·       Nejmenší počet žáků 25, optimální 45 – naplnění jednoho autobusu. Jsme však schopni zajistit program i pro skupiny 50-70 dětí.

·       K dispozici je altán na základně AKU-AKU, dvě učebny v Hipocentru, víceúčelová hala a kryté terasy.

·       Základna je vybavena dvěma pozorovacími stanovišti – jezírko a tůňka, poznávacími tabulemi, ohništěm… Navazuje na nedaleký starý sad, louku i les.

·       Pokud je to možné, doporučujeme, aby si děti vzaly vlastní fotoaparáty. Další potřebné pomůcky:  blok, psací potřeby, pastelky, lepidlo, lepící páska – není nezbytná.

·       Většina programů se odehrává v terénu nebo u nás na statku – venku, v hale, na terasách. Proto doporučujeme, aby žáci přišli ve sportovním oděvu, vybaveni pevnou obuví a pláštěnkou. Jdeme do terénu za každého počasí (pokud vedoucí pedagog nerozhodne jinak). V pozdním podzimu , v zimě nebo brzy na jaře můžeme část programu realizovat v učebnách Hipocentra, ale do přírody vyrazíme vždy

·       Za obsah výpravy – programu zodpovídají lektoři EXPEDICE CHŘIBY – vyhrazujeme si právo na úpravu programu při zachování tématu a základních rysů.

·        Za kázeň a bezpečnost odpovídá doprovázející pedagog.

OBJEDNÁVKA PROGRAMŮ:

Mailem na info@hipo.cz   Přihlášky na následující školní rok přijímáme vždy od srpna, ideálně mailem. Přihlášku Vám potvrdíme, vždy prosím, zvolte termín a případně náhradní termín. Pokud si chcete termín vybrat, s přihláškou neotálejte. Ideální je účast 45-60 žáků z jedné školy.   

Poptávku lze zadat přímo u jednotlivých programů na našich stránkách www.hipo.cz

Programy zajistíme dle Vaší objednávky. V případě dotazů volejte, ale raději pište, protože jsme často v provozu.

 

Hipocentrum
Terasa
Hipocentrum
Hipocentrum - koně
Hipocentrum - zimní

Nezávazná objednávka:

Vaše další poznámky nebo dotazy.
Obrázkové CAPTCHA
Zadejte znaky z obrázku.