V plném nasazení...

Pořezání a sklizení 13kubíků dřeva během jednoho dne 

V plném nasazení...