Všechno už je pod střechou - já a Apin, Markéta, Bětka

Pořezání a sklizení 13kubíků dřeva během jednoho dne 

Všechno už je pod střechou - já a Apin, Markéta, Bětka