Schovávající se Markétka L.

Pořezání a sklizení 13kubíků dřeva během jednoho dne 

Schovávající se Markétka L.