Petr

Pořezání a sklizení 13kubíků dřeva během jednoho dne 

Petr