Opět Libor

Pořezání a sklizení 13kubíků dřeva během jednoho dne 

Opět Libor