Nejmladší pomocník Davídek s Petrem

Pořezání a sklizení 13kubíků dřeva během jednoho dne 

Nejmladší pomocník Davídek s Petrem