Mates a Jindra si hází polínkem

Pořezání a sklizení 13kubíků dřeva během jednoho dne 

Mates a Jindra si hází polínkem