Letí dřevo, letí vzduchem...

Pořezání a sklizení 13kubíků dřeva během jednoho dne 

Letí dřevo, letí vzduchem...