Jeden z posledních pařezů - v hlavní roli Mates

Pořezání a sklizení 13kubíků dřeva během jednoho dne 

Jeden z posledních pařezů - v hlavní roli Mates