"Já už to neudržím....!"

Pořezání a sklizení 13kubíků dřeva během jednoho dne 

"Já už to neudržím....!"