Hotovka - Nela, já a Apin, Markéta, Bětka

Pořezání a sklizení 13kubíků dřeva během jednoho dne 

Hotovka - Nela, já a Apin, Markéta, Bětka