Léčivé spojení koně a člověka – hiporehabilitace Koryčany občanské sdružení HP KORYČANY

HP KORYČANY- OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - je nedílnou součástí Hipocentra Koryčany, zabývá se integrací dětí s handicapem do letních táborových aktivit.

 

O tom, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského sedla, se mohli přesvědčit všichni, kteří k jezdectví – byť pouze okrajově přičichli. Ovšem koně nejsou pouze tažnou silou nebo prostředkem přepravy či adrenalinové zábavy. Jejich síla, houževnatost a energie může člověku pomoci i ve chvílích, kdy ostatní metody beznadějně selhávají. Pro tyto účely je zde specifická disciplína, kterou označujeme pojmem hiporehabilitace. Samotný pojem hiporehabilitace představuje souhrnné označení aktivit, v rámci kterých se v důvěrném spojení setkává kůň a zdravotně či psychicky znevýhodněný člověk nebo osoba se specifickými potřebami. Komu a jak může hiporehabilitace pomoci? To vám prozradíme na následujících řádcích.

Co všechno zahrnuje hiporehabilitace

Součástí hiporehabilitace je specifická fyzioterapeutická metoda využívající přirozený pohyb koně v kroku. Této metodě se říká hipoterapie a jejím hlavním cílem je správné zasazení klienta do přirozeného pohybu koně. Proces pomáhá rehabilitovat nebo aktivovat poškozené pohybové poruchy, které jsou důsledkem nesprávně fungující centrální nervové soustavy, úrazu nebo nepříjemného onemocnění. Hiporehabilitace dále zahrnuje také psychoterapii, jež je prováděna za přítomnosti koně a parajezdectví, které představuje specifickou sportovní disciplínu. Té se mohou zúčastnit handicapovaní jezdci s pomocí speciálně upravených pomůcek nebo při změně jezdecké techniky.

Komu může hiporehabilitace pomoci?

Jak již bylo v úvodu zmíněno, hiporehabilitace nejčastěji využívají osoby mentálně nebo fyzicky postižené, případně osoby se specifickými nároky. Klienty našeho Hipocentra Koryčany jsou však i fyzicky zdraví lidé, kteří se pouze nemohou vyrovnat s určitým druhem psychické poruchy, prožitým traumatem nebo psychickou zátěží. Hiporehabilitace Koryčany zahrnuje množství aktivit, které jsou založeny na vzájemné důvěře člověka a koně, čímž mohou udělat váš život nebo život vašich nejbližších zase o něco veselejší. 

Hiporehabilitace - Bára na koni Hiporehabilitace - chlapec na koni Hiporehabilitace - děti

Hiporehabilitace dětí Hiporehabilitace